Retursystem

Retursystem

RMA är lika viktig som en order.

Att hantera en kundretur eller en olevererad försändelse är lika viktigt att hantera inkomna order och att leverera i tid. Med kontrolltornets automatiserad uppdatering av information kan du följa och övervaka ditt order- och logistikflöde i realtid.

Proaktiv bevakning av returflödena kräver korrekt, snabb och tillgänglig information. Informationen måste vara validerad och tidsaktuell. Proaktiv leveransbevakning varnar vid avvikelser och icke-händelser. En avvikelse definieras av den avtalade SLA som ingår i MPS-avtalet.

Apace agerar agilt på varje kundretur.