Prismodell

Prismodell

Enkel kostnadsuppföljning för ökad lönsamhet.

Andelen MPS-avtal ökar då dessa förenklar utskriftshanteringen och kostnadskontrollen för kunderna. Detta leder till att komplexiteten ökar för tillverkarna och återförsäljarna med att hantera logistiken och uppföljning. Kontroll och uppföljning kräver fördjupade administrativa system med ökat behov av IT-integration.

Vårt kontrolltorn är en viktig del i att få en bättre kostnadsuppföljning och därmed öka lönsamheten.

Skrivartillverkarna och återförsäljarna har ett behov av en oberoende partner för att stödja behovet av den komplexa och krävande MPS-hanteringen.

Vår ambition är att skapa en plattform för en enkel kostnadsuppföljning enligt följande:

  • Effektiva processer ger lägre kostnad 

  • Vår prismodell bygger på variabler som är enkla att kontrollera. De viktigaste är antalet produkter som skall hanteras per order och totalt samt antalet försändelser som skall skickas

  • Allt ingår i priset, inga extra kostnader tillkommer

  • Den prognos som initialt har lämnats till Apace är grunden för vår planering av resurser, prissättning och vår leveranskapacitet

  • Justering av den angivna prognosen medför förändrad prissättning på våra tjänster

  • Uppföljning av utfall samt prisjustering skall göras minst en gång i halvåret

  • Fakturering för av Apace tillhandahållna tjänster sker veckovis i efterskott med 15 dagars nettobetalningstid