Filhantering

Filhantering

En klar bild i realtid

Genom att använda elektronisk filhantering (EDI/XML) av försäljningsorder och responsfiler på orderhanteringen och distributionen av produkter till MPS-avtalen förenklar vi arbetet för både er och oss.  

Elektronisk kommunikationen med en uppsättning av filer ger ditt företag information i realtid antingen via webbaserad tjänst eller filhantering. Det finns även möjlighet till att ge era kunder egen access till order- och leveransinformation.

Elektronisk kommunikation automatisera stora delar av ditt företags informationsflöde och data kan enkelt fördelas till de grupper som behöver informationen. Filhantering möjliggör dessutom ett underlag för egen analys samt att få fram användbar information på kort tid.

Filhantering i realtid ger en klar bild på hur Apace utför sin MPS-tjänst.