Kontrolltorn

Kontrolltorn

Kontroll av order- och leveransflödet i realtid.

Kontrolltornet eliminerar ett flertal manuella processer. Genom att integrera ett flertal system samlas data från olika delar i order- och logistikflödet. Med automatiserad uppdatering av information kan du följa och övervaka ditt order- och logistikflöde i realtid.

Proaktiv bevakning kräver korrekt, snabb och tillgänglig information. Informationen måste vara validerad och tidsaktuell. Proaktiv leveransbevakning varnar vid avvikelser och icke-händelser. En avvikelse definieras av den avtalade SLA som ingår i MPS-avtalet.

Avvikelserapportering används för att ta beslut om en avvikelse skall åtgärdas eller bevakas för en framtida åtgärd. Dessutom kan vissa avvikelser i kontrolltornet hanteras automatiskt enligt uppsatta algoritmer. Avvikelsehanteringen har olika prioriteringsnivåer, avvikelse i form av uppdaterad information, avvikelse som skall bevakas eller avvikelse som skall åtgärdas.

Funktioner i kontrolltornet:

  • Lagerhantering och lagersaldo

  • Orderinformation

  • Leveransinformation: Track & Trace, Proof Of Delivery (POD), Information on Delivery (IOD), Service Delay Notification (SDN)

  • Statistik

  • Ekonomi, kostnadsuppföljning och fakturakontroll

  • IT-integration, elektronisk filhantering och dataspårning

Kontrolltornet ger dig bättre leveransprecision, effektivare lagerhållning och kontroll på hela order- och leveransflödet. Målet är bättre kostnadsuppföljning och ökad lönsamhet.