Managed Print Services

Managed Print Services

Komplett logistik för MPS-avtal

Det finns ett behov av en oberoende partner för att sköta MPS leveranser inom Norden. Som en neutral partner är vi en del av ditt nätverk då vi inte säljer egna MPS-avtal.

Apace tillhandahåller lagerhållning, distribution, returhantering och därtill hörande tjänster för att hantera dina MPS-avtal. Vi kan ansvara för produkterna i lagret eller hantera ett konsignationslager.

Apace erbjuder följande 3PL tjänster för order- och leveranshantering av MPS-kontrakt inom Norden:

1. Med ett komplett distributionssystem hanterar vi allt ifrån lager till kund: lageroptimering, lagerhantering, order, returhantering, uppföljning, Track & Trace, POD, processbeskrivning, kvalitetssäkring, elektronisk filhantering

2.  Hantering av leveranser till alla nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige. Kostnadsbilden för leveranser till Island är relativt hög. Därmed borde leveranserna hanteras med annan typ av planering, möjligtvis bulkleveranser till kund eller kombinerad skeppning som splittras i landet till inhemsk leverans

3. Leveranser till Norge sker med kombinerad skeppning och samlingsfaktura där varorna efter tulldeklaration splittras till inhemska leveranser och därmed levereras direkt till er kund. Kostnaderna för tullhantering kan hanteras antingen med att vi använder oss av vårt norska filialkontor eller av ert norska bolag

4. Kontrolltorn för att följa leveranserna och proaktivt agera vid avvikelser

5. Access till information i realtid (webbaserad alt. filhantering). Finns även möjlighet till att ge era kunder egen access till leveransinformation

6. SLA-uppföljning mot de leveranstider som lämnas av transportören samt avvikelserapportering

7. Statistikuppföljning på varuflödet med användning av BI-verktyg

8. Med ökad leveranssäkerhet kan justering ske när en printer larmar för tonerbrist. Detta ökar lönsamheten på MPS-avtalen då ett mindre antal tonerkasseter förbrukas, ett lägre antal behöver lagerhållas och att distributionskostnaden minskar

9. Vi kan hantera beställning av artiklar till lagret enligt uppsatta riktlinjer med er alternativt hanterar ni alla beställningar till ert konsignationslager. Alternativt kan vi äga och finansiera lagret enligt uppsatta direktiv

10. 10. Mottagning av lagervaror med kontroll på leveranskvalitet och kvantitet. Efter varje mottagen inleverans av lagervaror skickas information till er med vilken beställning samt vilka varor som mottagits och ifall det fanns någon avvikelse från följesedel

11. Lagersaldo i realtid eller vid dagens slut

12. Inventering enligt era riktlinjer

13. 13. Elektronisk filhantering av order- och leveransflöden samt responsfiler på orderhanteringen

14. Order som inkommer före kl. 16.00 skeppas alltid samma dag

15. Flexibel orderhantering vid extraordinära situationer vid tex expressleveranser

16. Returfrakter faktureras såsom en utgående transaktion

17. Apace kommer inte verka som en fristående distributör eller att skapa egna MPS-avtal. Däremot kan vi om en OEM önskar, hantera försäljning av produkter till auktoriserade återförsäljare

18. Vi skall ses som och agerar som en del av er organisation

19. Upprättande av kontaktlista med ansvarsbeskrivning för snabb kommunikation och åtgärd

20. Vår prismodell ger er en enkel kostnadsuppföljning, inga extra kostnader tillkommer

Vi skapar tillsammans med dig den tjänst som passar ditt företag bäst. Vi skapar en portal för både ditt företag som äger MPS-avtalen och dina kunder.