Lagerhantering

Lagerhantering

Du säljer och vi hanterar ditt lager.

Vårt lager finns i Göteborg, centralt placerat i Norden. För dig som har höga krav på säkerhet, kontroll och uppföljning är Apace det perfekta alternativet. Tillsammans med dig skapar vi ett anpassat system för lagerhantering och distribution. Flexibilitet krävs för att anpassa MPS-hanteringen till dina behov.

Med ett komplett lagerhanteringssystem hanterar vi allt ifrån lager till kund. lageroptimering, lagerhantering, order, returhantering, uppföljning, Track & Trace, POD, processbeskrivning, kvalitetssäkring, elektronisk filhantering.

Vi hanterar beställning av artiklar till lagret enligt uppsatta riktlinjer med er eller hanterar själva alla beställningar till ert egna konsignationslager hos oss. Alternativt kan vi äga och finansiera lagret enligt uppsatta direktiv. Lagerinventering sker enligt era riktlinjer.

Varumottagning med kontroll på leveranskvalitet samt inläsning och inläggning på lager. Efter varje inleverans skickas information till er med vilken beställning samt vilka varor som mottagits och avvikelse mot följesedeln.

Med ökad leveranssäkerhet kan justering ske när en printer larmar för tonerbrist.  Kunderna kan skriva ut mer innan en ny toner skickas ut. Detta ökar lönsamheten på MPS-avtalen då ett mindre antal tonerkasseter förbrukas, ett lägre antal behöver lagerhållas och att distributionskostnaden minskar.

Med vårt affärs- och lagerstyrningssystem så har du full kontroll och insyn. Följande är tillgängliga data:

  • Lagersaldo

  • Beställningspunkter och beställningskvantitet

  • Lagda inköpsorder

  • Omsättningshastighet på lagret

  • Information som kan kopplas till produktområden, kundsegment, maskinmodeller eller geografiskt område

  • Inneliggande order, restnoterade order, skeppade order

För att utföra vårt arbeta behöver vi löpande information från er angående vilka produkter och artiklar som ingår i MPS-avtalen:

  • Leverantörens namn, artikelnummer, artikelbeskrivning, basenhet, EAN-nummer, EU-tullstatistiknummer, ursprungsland, längd x bredd x längd, vikt, inköpspris, försäljningspris

  • Vilka artikelnummer passar till vilken/vilka produkter, ekvivalenta produkter, uppdatering av artikeldatabas när en produkt ersätts med en ny produkt

  • Artiklar som ingår i MPS-avtalet samt vilka artiklar som är på väg att fasas ut ur MIF (Machines in Field), men som alltjämt skall lagerföras under en viss tid efter det att beslut om urfasning har fattats

  • Revidering av konsignationslager eller vårt lager skall ske vid avtalade intervall

Vi är ditt alternativ!