Rapporter & prognoser

Rapporter & prognoser

Uppföljning och analys ger dig kontroll.

Den löpande information som skall kommuniceras beträffande statistik-, logistik- och lagerrelaterade uppgifter, skall till den del det är möjligt, använda det av Apace tillhandahållna informations- och affärssystemet.

Vårt kontrolltorn är en viktig del i framtagandet av data för rapporter, analyser och prognoser. Med automatiserad uppdatering av information kan du följa och övervaka ditt order- och logistikflöde i realtid. Med elektronisk filhantering kan uppsättning av responsfiler skapas för era egna rapporter och analyser. Dessutom tillhandahåller vi statistikuppföljning med användning av BI-verktyg.

Proaktiv bevakning kräver korrekt, snabb och tillgänglig information. Informationen måste vara validerad och tidsaktuell. Proaktiv leveransbevakning varnar dig för avvikelser och icke-händelse.